Fotovoltaické elektrárny


Instalace fotovoltaických panelů vám poskytne energeticky soběstačný domov, záruku při výpadku elektřiny a čerpání energie z obnovitelných zdrojů, které je přínosem pro životní prostředí. Čerpání z obnovitelných zdrojů podporuje stát dotací Zelená úsporám, pokud je 70 % energie produkované elektrárnou spotřebováno domácími elektrickými spotřebiči. Projekt cílí na snížení produkce CO2 do ovzduší. 22. října 2015 odstartoval příjem žádostí o dotaci pro majitele rodinných domů nebo firem, kteří pomocí fotovoltaické elektrárny snižují energetickou náročnost budovy. Program podpoří úsporná opatření s využitím obnovitelných zdrojů energie (solární termické a fotovoltaické systémy). Výše přiznané dotace se přímo odvíjí od úrovně snížení energetické náročnosti budovy. Žádost o dotaci na fotovoltaické systémy je možé podávat až do roku 2021.
 • kompletní projektovou dokumentaci
 • stavební povolení
 • dodávku fotovoltaických i hybridních panelů
 • výběr designových úprav vzhledu
 • dodávku celoskleněných, částečně průhledných fotovoltaických panelů pro přímé zastřešení pergol, parkovacích stání, apod.
 • Komplexní systém instalace fotovoltaických panelů včetně konstrukčních prvků
 • Montáže na střechu či pozemek včetně terénních úprav a zabezpečení
 • Kabelové rozvody ss NN, st NN a st VN včetně VN přípojky a elektrické revize
 • Návrh a dodávku střídačů pro převod stejnosměrného proudu na střídavý 50Hz
 • Zabezpečení objektu výrobny a stavbu pomocných objektů
 • Řešení v konfiguraci "Výroba elektřiny" nebo „Zelený bonus“ ve smyslu §4 zák.180/2005Sb
 • Základní cenové kalkulace